permalink

0

United Nations Alliance of Civilizations Summer School in New York

UNAOCSS

In augustus vertrek ik naar New York voor deelname aan de United Nations Allicance of Civilizations Summer School, samen met 99 andere jongeren tot 35 jaar van over de hele wereld. Tot zover bekend ben ik de enige deelnemer uit Nederland. Voor de Summer School hadden zich wereldwijd meer dan 12.000 deelnemers aangemeld. Ik ben dus erg blij met mijn deelname als 1 van de 100.

De UNAOC-EF Summer School is gestoeld op de overtuiging dat jongeren de drijvende kracht zijn achter positieve sociale verandering. Tijdens de Summer School komen 100 jongeren tot 35 jaar van over de hele wereld samen om te praten over mondiale uitdagingen in de context van culturele en religieuze diversiteit.

Tijdens de seminars, workshops en rondetafelgesprekken op de Summer School worden veel verschillende onderwerpen behandeld, zoals:
• onderhandelen voor vredesopbouw en samenwerking
• inzetten van sociale media voor positieve sociale verandering
• stimuleren van verantwoordelijk mondiaal burgerschap
• effectieve pleitbezorging
• media- en informatievaardigheden
• essentie van sociaal ondernemerschap

De UN Alliance of Civilization werd in 2005 opgericht door voormalig VN secretaris-generaal Kofi Annan. Het heeft als doel het verbeteren van cultuuroverschrijdend begrip en samenwerking tussen landen, mensen en gemeenschappen. We leven samen in een onderling verbonden wereld, waarin globalisatie zij aan zij loopt met een zoektocht naar vaak minderheidsidentiteiten. Hoe kan men het beste weerstand bieden tegen extremisme, polarisatie en verdeling? Dit is onderdeel van de mondiale discussie waaraan de UNAOC deelneemt.

Voor meer informatie: http://www.unaocefsummerschool.org/


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Required fields are marked *.


background